PUNTRASCHIGNA CULTURA 2024

Puntraschigna –
ün lö
da cultura

"Cultura cumainza i’l cour da mincha singul", disch Nestroy. Ils abitants da l’Engiadina predschan e chüran l’ierta culturela ourdvart richa da la val. Impü sun els avierts per nouvas tendezas. Cultura Puntraschigna s’ho deda la lezcha daspö la müdeda dal millenni, dad articuler la cultura multifaria in nossa vschinauncha. L’ideja, da guadagner indigens dal lö e da la regiun scu eir giasts da vacanzas svizzers e da  l’ester per üna paletta da cultura vasta, ma qualificheda, ho viepü success. Eir grazcha üna politica positiva invers la cultura passainta Puntraschigna ün augmaint da valur scu „lö da cultura“. Prioriteds da las sur tschient occurenzas chi haun gieu lö fin al di dad hoz haun gieu art, teater, musica, litteratura, film, fotografia, tradiziuns, üsaunzas, istorgia, natüra e la lingua rumauntscha. L’intermediaziun da quistas valuors ad iffaunts e giuvenils resguarda la Cumischiun da cultura scu lezcha importanta, pervi cha cultura cumainza eir in cours giuvens.